Családállítás☏ : +36(30)3838097

Bert Hellinger családállítás módszere egy hatékony eszköz a családi rendszerbeli problémák feltárására és megoldására. Hellinger, német pszichoterapeuta és családterapeuta által kidolgozott technika mélyebb megértést és gyógyulást kínál a családi dinamikákban rejlő rejtett erők és elakadások feloldásához.

A családállítás a leggyönyörűbb, leghatásosabb módszer, mely azonnal működésbe lép, miközben az állítás elkezdődik. 14 generáció sorsát is hordozhatjuk magunkban. Ez a módszer segít megérteni és rámutatni életünkben gyakran ismételt hibákra, szituációkra, betegségekre, párkapcsolati drámákra, családon belüli vitákra, függőségekre, és még sorolhatnám, mennyi minden van, ami nem is a miénk, csak generációról generációra adjuk át a meg nem oldott sérüléseket, blokkokat. Ez a módszer segít feltárni a családi titkokat, segít megtalálni elakadásunk okait, és segít egy egészségesebb, boldogabb életet élni az élet minden területén!

Lehet egyéni és csoportos.

A Lelki Rendek

A családnak közös lelke és közös lelkiismerete van. Ez a lélek és ez a lelkiismeret ügyel a hat alapvető szabályra.

Az első alapszabály, hogy mindenkinek, aki része a rendszernek, akár él, akár már meghalt, ugyanúgy joga van oda tartozni. Ha valakitől, aki ehhez a rendszerhez tartozik, elvitatják az oda tartozás jogát, például erkölcsi ítélet alapján: “Csirkefogó” vagy “De hát alkoholista” vagy “Házasságon kívüli gyerek született”, vagy bármi mást állítva róla, ez mindig ugyanazzal a következménnyel jár. Ha a családban valakitől megtagadják az idetartozás mindenkit megillető jogát, akkor a család lélek vagy a család lelkiismeret megpróbálja helyreállítani az egyensúlyt.

Ez a második alapszabály, amelyre a család lélek és a család lelkiismeret ügyel. Ez általában úgy történik, hogy a család lelkiismeret összeköttetést teremt a kitaszított családtag és egy később született között, és az utóbbi képviseli a korábban kirekesztettet, így állítva helyre az egyensúlyt. A később született tehát ugyanúgy szenved, mint az elődje, és hasonlatossá válik hozzá.

A harmadik alapszabály azt követi, hogy azok, akik korábban születtek, előrébb álljanak a rangsorban, mint akik később születtek. A család lélek és a család lelkiismeret ezért mindenekelőtt az előbb születettek jogaira ügyel, és a kiegyensúlyhoz feláldozza az utóbbi születetteket. Ha tiszteletben tartják az előző generáció jogait, akkor a később születettek szabadok lesznek.

A családállítás alapköve tehát a “nem velem kezdődött”. Sokan belegabalyodunk elődeink boldogtalanságába, és öntudatlanul átvesszük a fájdalmukat, a szorongást, a depressziót, a kudarcot, sőt a betegség és a függőség destruktív családi mintáit, miközben megpróbáljuk újrajátszani a múltat és megjavítani a családunkat.

Mégis, miként bogozhatjuk ki mélyen belénk ivódott családi történeteink összekuszálódott szálait? Hogyan szakadhatunk el a múlttól, a generációkon átívelő traumáktól, és élhetjük igazán a saját életünket? A családállítás egy olyan terápiás megközelítés, ami az embereket nem egyénekként kezeli, hanem nemzedékeken átívelő, „transzgenerációs kontextusban” vizsgálja. A családállítás célja a családi rendszerek mögött rejlő rejtett dinamika felfedése. Rávilágít, hogyan alakítja az életünket számunkra is rejtett módokon, aktívan az általunk esetleg nem ismert őseink traumatikus öröksége.

Tehát ahelyett, hogy a gyermekkori konfliktusokra összpontosítana, mint a hagyományos terápiák nagy része, inkább a korábbi eseményekre koncentrál, mint például egy szülő, testvér vagy gyermek elvesztése, egy háborús trauma, esetleg szexuális zaklatás, hogy csak néhányat említsek. Mindezek erőteljes, gyakran fel nem ismert hatást gyakorolhatnak a későbbi nemzedékekre. Amikor ezek a generációk közötti traumák felbukkannak, a családállítás szerint sokan öntudatlanul „összegabalyodunk” elődeink boldogtalanságával, átveszik a családi szorongást vagy romboló mintákat, a depressziót, a kudarcra való hajlamot, sőt betegséget és függőséget is, hogy „újrajátszva” a múltat, megpróbáljuk „rendbe hozni” a családunkat.

Ezek a rejtett dinamikák válnak láthatóvá annak a gyakorlatnak a során, amelyet „állításnak” nevezünk. Ez az állítás lehet csoportos, vagy egyéni (személyesen vagy távolról). Először is, a kliens megnevezi a problémát, amin dolgozni szeretne, majd intuitív módon beállítja a csoport tagjait a szoba közepére (egyeni állításon, például figurákat). Miután mindenkit elhelyezett, kirajzolódnak a családi mintázatok a csoporttagok egymáshoz való elhelyezkedése révén, mint a csillagok az éjszakai égbolton. Tükrözik a családi rendszert, felfedve a kuszaságokat.

Ha felismerjük, hogy egy rendszer részei vagyunk, fókuszunk az egyénről, az ő tetteiről a család dinamikájára kerül. Ez egyszerre radikális és felszabadító. Családállításkor elfogult szereplőkből semleges megfigyelőkké válunk. A családállítás megköveteli, hogy a „ki ártott nekem” megközelítésről a közömbösebb „hogyan tükrözi ez az esemény a káros mintát a családi rendszeremben” megközelítésre váltsunk. Ez segít a meglévő, egészségtelen viselkedés-mintázatokat, kapcsolatokat eredményező nézőpont megváltoztatásában. Azok, akik nem akarnak felelősséget vállalni az életükért, és így benne ragadnak történeteikben -azaz ragaszkodnak a mások hibáztatásához – nem a legmegfelelőbb alanyai a családállításnak.

Bert Hellinger, a családállítást kifejlesztő német pszichoterapeuta szerint a „fenomenológiai” módszer alkalmazásához elengedhetetlenül szükséges, és a gyógyulás alapja ez a semleges megfigyelő állapot, mikor figyelmünket az egyénről a rendszerre helyezzük át. Mint írta: „A fenomenológia filozófiai megközelítés. Számomra ez azt jelenti, hogy (mint terapeuta) alávetem magam a nagyobb összefüggéseknek anélkül, hogy elemezném őket. Elfogadom őket anélkül, hogy segíteni próbálnék, vagy igyekeznék bármin is javítani.”

A családállítás szépsége abban rejlik, hogy nem csupán a tünetek kezelésére, hanem a fájdalmunk kiváltó okának a gyógyítására is képessé válunk általa. Amint fény derül egy dinamikára, megtörhetjük a mintákat, és leválaszthatjuk magunkról a generációkon átívelő traumákat.

Többé nem próbálva irányítani azt, ami nem irányítható: a múltat. Kibogozva az Összefonódott szálakat, elismerjük őseink jogos helyét is ebben a rendszerben, tiszteletben tartva a sorsukat, meghagyva nekik – ott, ahova tartozik.

Mikor felhagyunk a múlt újraírására tett energiapazarló kísérletekkel, akaratlanul is felszabadulunk az őseink terhe alól, és elindulhatunk saját jövőnk felé. Szabadon alakíthatjuk sorsunkat. 

A családállítás radikális, új perspektívát kínál, jobb, rendszerezettebb rálátást biztosít számunkra, látjuk helyzetünket, helyünket a hálózatban, kiemeli a családunkkal és másokkal való összekapcsolódásunkat. Feltárja a nagyobb rendszerben betöltött szerepünket, és azt, hogy traumáink és csatáink hogyan függenek össze örökségünkkel. Családtagjaink történetének, múltjának megértése révén békét köthetünk önmagunkkal. Látjuk, hogy a sebeink gyógyításának kulcsa kevésbe rejlik a saját élettapasztalatainkban, inkább szüleink, nagyszüleink, sőt dédszüleink tapasztalataiban kereshetjük. Felismerve őseink küzdelmeit, elismerjük, hogy fájdalmaink be nem hegedt kollektív sebek. Ez új dimenziót ad a gyógyulási folyamatnak, mély változást téve lehetővé. Könnyebbnek, egésznek érezzük magunkat, önmagunk hitelesebb változataivá válhatunk. A hagyományos terápiákhoz hasonlóan a családállítás is a múlt felé fordul. Ahelyett azonban, hogy a végtelenségig toporogna benne, kiszabadít a markából, lehetővé téve, hogy magad mögött hagyd régi történeteid nehéz súlyát, hogy újakat írhass – és teljes mértékben a saját életed szerzője lehess, követve utadat.

Bár a családállítás terápiás része nyilván személyesen történik – egyénileg vagy csoportban – úgy is megtapasztalhatjuk radikális, életünket megváltoztató alapelveinek erejét, ha soha nem vettünk részt rajta, vagy még csak be sem tettük a lábunkat egy családállító irodájába.

Senki nem tud saját magának „állítani”, de a családállítás elméletének tanulmányozása segítségével felismerheted, hogyan hat rád a saját rendszered, miként működnek a családi mintázataid.

Megtanulhatod, hogyan válaszd el magadat mások sorsától, hogyan élhetsz tudatosan, hogyan fejlődhetsz, hatalmas változásokat hozva életedbe, elutasítva a mások veled kapcsolatos, téves narratíváit (ki vagy, honnan hová tartasz), és a saját történeted írva folytathatod életed.

Családi rendszerünk befolyásolja életünk sarokköveit: a karriert, a pénzügyeket, a szerelmet és az egészséget. A minták, amelyeket manifesztálunk az egyes területeken, családi rendszereink egyedi dinamikájához kapcsolódnak.

Amikor a szükségleteink nem elégültek ki (az életünkben vagy elődeink életében), akkor tudat alatt elkezdjük az egészségtelen viselkedés-mintázatokat ismételni, hogy betöltsék a kielégületlen igények okozta űrt. 

Amikor meggyógyítjuk létünk alapját – a családi rendszerünket -, akkor életünk minden területét meggyógyítjuk. Őseink fájdalmának felismerése, a család elutasított tagjainak az elismerése, elfogadása, láthatóvá tétele szabadságunk kulcsa.

Amikor elismerjük a családtagjaink traumáit, és elfogadjuk őket olyannak, amilyenek, valamint elismerjük, hogy ezek hozzánk tartoznak, mély személyes gyógyulást tapasztalunk. Hozd ki a lehető legtöbbet ebből a könyvből!

Vágyj a boldogságra, és akarj tenni érte!

A családállítás ereje, a boldogság, amit ad – amit majd együtt megtapasztalunk – a tanításban rejlik, aminek segítségével felismerjük, hogy egy családi rendszer részei vagyunk, és hogy a rendszer korábbi eseményei tudatos kontrollunkon kívül eső cselekvésre késztethettek minket. De haladva az úton, megszabadulva az öröklött traumák történetétől és a rendezetlen családi rendszerdinamikáktól, saját történetünket mesélhetjük. Megtapasztalhatjuk a lélek teljesítményét, annak sikerét.